Setkání s představiteli města Světlé nad Sázavou


V pátek 7. března zavítal poslanec Vít Kaňkovský do Světlé nad Sázavou. S představiteli města, starostou Mgr. Janem Tourkem a místostarostkou Ing. Lenkou Arnotovou, projednali aktuální záležitosti obcí III. typu.

 

 
 

 

 

 
Zleva: Vít Kaňkovský, Jan Tourek a Lenka Arnotová.