Občasník č. 212

Našimi nepřáteli jsme my sami, Z medií i udjinud, Hledání jádra podle J.Fischera, Minulost je stále před námi, Lidovci před 32 lety v H. Brodě, Kumránské svitky, Přednáška o Islámu, Okresní konference KDU -ČSL - to jsou články v novém Občasníku č.212