Občasník 229

Klidný tón do neklidného světa
Války stále hrozí i v Evropě
Z tisku a jiných médií
Pravda malé místo má
Profesor Josef Koutecký
Volby do krajů a senátu