Můžete si přečíst: Halíkova řeč v Oxfordu   -  Kardinál Duka hodnotí  -  papež stále udivuje svět  -beseda s Václavem Vackem  -  přednáška P.Marka Váchy  a ostatní zprávičky

Všem čtenářům přejeme požehnané vánoce a  v roce 2015 hodně zdraví a štěstí.

http://havlickobrodsko.kduvysocina.cz/files/Vácha - plakát (1).jpg

V listopadovém čísle Občsníku se můžete začíst  do  článku  Zápas o duši národa.  Mohou vás též zajímat nové zprávy z tisku a médií, nebo článek Češi a Němci  a Nepodmíněný příjem. A nezapomeňte si přečíst činnost KDU-ČSL na okrese a tím pozvánku na besedu s Václavem Vackem dne 28.11.2014 v muzeu od 19:00 hodin.

Nabízíme nové články v Občasníku, přečtete si: - Pújdeme volit zastupitele - Buďte svobodnými diváky - Svoboda nebo Pravda - Mlčení o podstatném - Nebarevné vzpomínky - Předávat víru v rodině  - Dobrodružství s Bohem a lidmi.

 

ZVEME VÁS NA 14. DĚTSKÝ SVATOVÁCLAVSKÝ DEN V NEDĚLI 28. ZÁŘÍ 2014 V PARKU BUDOUCNOST V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ.

 

V neděli 14. září 2014 přijal v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě jáhenské svěcení z rukou J.E. Mons. Josefa Kajneka pan Jiří Kadlec z Okrouhlice u Havlíčkva Brodu. Celkem bylo v královéhradecké diecézi 13 kandidátu na jáhenské svěcení. Přejeme jemu i celé jeho rodině ať ho Pán ochraňuje  a dává sílu k věrné a  odvážné službě . Ať je dobrým učedníkem Ježíše Krista a pomáhá lidem.

Papež František nám posílá vzkaz: " Je možno změnit svět",  v  novém čísle  Občfasníku nás určetě zaujme mnoho článku z tisků a médií nebo dnešní život seniorů. Přečtěte si též rozhovory s Karlem Fořtem a činnost KDU-ČSL na okrese.

 
Další číslo Občasníku Vám nabídne článek "Nebezpečné povolání politiků" nebo"Dokument o diecézi". Zajímavé jsou nové zprávy z tisku a médií  a  činnost KDU-ČSL na okrese.