Občasník nás seznámí  s akcí Den KDU-ČSL v Jihlavě 14.6.2014 v Pivovaru. Na tomto celostátním Dni KDU-ČSL bylo odměněno jedenáct  lidovců za dlohodobou činnost  a zásluhy o rozvoj KDU-ČSL . Mezi oceněnými byl také náš  člen pan Milan Šulc , který se nemohl zúčastnit a odměna mu bude předána dodatečně. Přednáška JUDr. Miloslava Výborného se též vydařila  a článek  "návrat na cestu evangelia" nás může  také zaujmout.

 

 

V tomto čísle naleznete nové zprávy z tisku a médií, volby do EU, situace ekonomie rodiny  a o návštěvě ministra Jurečky na Vysočině.

Poslanec Vít Kaňkovský společně se svojí kolegyní poslankyní Janou Fischerovou a zástupci města Havlíčkův Brod navštívili v úterý 3. června příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu, která poskytujeme širokou škálu sociálních služeb. Od pobytových služeb přes ambulantní až po terénní.

Ředitelka Sociálních služeb Bc.Magdalena Kufrová všem představila činnosti, které organizace poskytuje svým uživatelům a provedla přítomné částí areálu, kde se nachází domov pro seniory.

Po prohlídce následovalo setkání se zaměstnanci příspěvkové organizace, kde bylo mimo jiné diskutováno finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách.

 

 

Noc kostelů v Halíčkově Brodě

JUDr. Miloslav výborný 

Přijďte si poslechnout našeho bývalého poslance, ministra a soudce Ústavního soudu JUDR. Miloslava Výborného ,soudce Nejvyššího správního soudu ve čtvrtek dne 5. června 2014 od 19 hodin do zasedací síně muzea v Havlíčkově Brodě.

 

 

Jak vnímají Evropu Češi? Volby a výhledy Evropské unie, zprávy z tisku a médií, nerozumná petice pro "korunu" ... s tím vším vás seznámí další číslo Občasníku.
 

Schůze rozšířeného okresního výboru byla uspořádána v úterý dne 22. dubna v objektu OKO na Smetanově náměstí od 15 hodin a navázala na ni prezentace kandidátů do Evropského parlamentu Pavla Svobody a Tomáše Zdechovského. Schůzi předsedal  Ing. Čeněk Jůzl jako předseda okresního výboru a mezi hosty se uplatnil krajský předseda Ing. Jaromír Kalina coby moderátor při představování kandidátů do Evropského parlamentu a poslanec MUDr. Vít Kaňkovský jako aktivní a informovaný zpravodaj pro úsek zdravotnictví

Velikonoční radost a naději přejeme všem čtenářům.


V pátek 7. března zavítal poslanec Vít Kaňkovský do Světlé nad Sázavou. S představiteli města, starostou Mgr. Janem Tourkem a místostarostkou Ing. Lenkou Arnotovou, projednali aktuální záležitosti obcí III. typu.

 

 
 

 

 
Přečtěte si nové číslo Občasníku, které Vás seznámí se změnami financování církví, další články týkající se vyvíjející situace v Rusku, bát či nebát se Ruska? A menší zprávičky z tisku a médií.