Volby do Evropského parlamentu byly vyhlášeny na 5.-6. června. Jaké však máme základní znalosti ? Test v příloze pročtěte a zvolte správnou odpověď.

s aktuálním děním u nás najdete na okresních stránkách pod položkou Občasník 2009 vlevo.

Zveme účastníky na výstavu: Svatý Václav - ochránce České země, která se koná v Anežském klášteře v rámci Svatováclavského roku. K shlédnutí jsou unikáty jako korunovační meč z 10. století, Palládium země České, relikviáře. Součástí výstavy je promítání krátkých dokumentárních filmů. Také navštívíme Národní muzeum, kde jsou vystaveny nejvzácnější dokumenty z doby první republiky a Chrám sv. Ignáce, kde bude slavena mše sv. Informace a přihlášení účasti  na telefonním čísle 569 494 197.

Na besedě v Havlíčkově Brodě 23. února v hotelu Slunce bude mluvit poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Roithová a místopředseda PS PČR Jan Kasal o výrobcích z Asie, ochraně dětí, o podnikatelích a levném dovozu.

Ve čtvrtek 15. ledna se na gymnáziu v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s mladými křesťanskými demokraty na Vysočině a zdejším učitelem občanské nauky Hynkem Bouchalem uskutečnila přednáška známého mediálního experta Tomáše Zdechovského. Tématem byl vztah mezi politikou a médii. Několik desítek studentů si se zájmem vyslechlo povídání o tom, jak v praxi funguje vazba mezi politiky, médii a veřejností. Tomáš Zdechovský studentům poutavě přiblížil zákonitosti mediálního světa, které doplnil bohatými příklady z vlastní zkušenosti.

Ve Světlé nad Sázavou  se výroční členská schůze koná 11. ledna 2009 od 14.00 hodin v sále farní budovy. Hostem bude místopředseda PS PČR Jan Kasal.

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu pozemků v lokalitě školy Nuselská. Plocha téměř jednoho hektaru musí být po dobu dvaceti let využívána nekomerčně ve veřejném zájmu pro sportovní aktivity. Podle studie by zde měla být sportovní a dopravní hřiště a je uvažováno i se dvěma sportovními halami pro tenis, florbal, házenou a další, jejichž výstavbu by realizoval Orel jednota Havlíčkův Brod.

Bezpečnost a zdravotní nezávadnost výrobků pro spotřebitele, zejména ty dětské, jsou součástí priorit poslankyně Zuzany Roithové. Europoslankyně dlouhodobě bojuje o zamezení škodlivých vlivů nekvalitních produktů a zpřísnění opatření na trhu. Nejefektivnějčí cestou je ovšem zvýšení informovanosti a změna postoje spotřebitelů, obezřetní rodiče jsou nejlepší zbraní v boji proti bezohledným výrobcům a distributorům.

s přáním RADOSTNÝCH A POKOJNÝCH VÁNOC najdete na okresních stránkách pod položkou Občasník 2008 vlevo.