Občasník 192 nám nabízí Slovo Pavla Bělobrádka, dnešní čiinnost KDU-ČSL, zajímavé  zprávy z tisku a médií, cestu a postoj papeže Františka a církve, podnikání v Česku, národní zájmy  a přípravu na volby.  A na závěr náš člen  a  hlavní vydavatel Občasníku  Milan Šulc oslavil osmdesátiny.

V dalším čísle Občasníku se dočtete    "Slovo Pavla Bělobrádka" , činnost KDU-CSL, zprávy  z tisku  a médií, papež František a církev, lidstvo čeká velká změna, rozhovor Daniela Hermana, zajímavý článek  " život teď -umění stárnout" ,  a na závěr kněžské svěcení seniora bratra Josefa Pecna...

Občasník 190 podává zásadní referát předsedy KDU - ČSL na sjezdu v Olomouci , výsledky voleb a vystoupení prezidenta M. Zemana. Věnuje se novým myšlenkám papeže Františka i ekonomickým teoriíím ke skončení hospodářské krize. Popisuje aktuelní pád Nečasovy vlády. V závěru se zabývá působením Mons. Miloslava Vlka.

Z krajského sjezdu přináší Občasník zprávu o výsledku voleb a vystoupení v diskuzi Pavla Jajtnera. Zabývá se náměty pro celostátní sjezd a glosuje některé ekonomické jevy. Podává zajímavosti z tisku a několik událostí v okrese. Příznivě hodnotí poslední číslo Nového hlasu.

Srdečně zveme na Noc kostelů v Havlíčkově Brodě dne 24. května 2013

Srdečně Vás zveme na FARNÍ DEN do Havlíčkova Brodu,

který se uskuteční 18.května 2013 od 14:30 hod.

 

Od 16 hod. proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v rámci jubilejního roku 1150 let od příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

beseda s Prof. PhDr. Petrem Piťhou
na téma

"sv.Cyril a Metoděj"
 

Číslo seznamuje s novou evangelizací podle Tomáše Halíka a navazuje na duchovní osobnosti sv. Cyrila a Metoděje. Všímá si současného historického komentáře o činnosti prezidentů. Připomíná běsnění Rudých khmerů v Kambodži. Z médií přináší údaje o financování politických stran, zvláštnosti fotovoltaiky a vítá nové metody těžby ropy, která zlevňují její světovou cenu. V ekonomických glosách se zabývá největším problémem - zaměstnanosti. Přináší plný zápis o proběhlé okresní konferenci KDU 12.4.2013.

Usnesení Okresní konference KDU-ČSL Havlíčkův Brod

ze dne 12.4.2013

 

1) Okresní konference KDU –CSL v Havlíčkově Brodě

 

  • schvaluje volební a jednací řád konference.
  • schvaluje program jednání.
  • schvaluje zprávu předsedy okresního výboru br. Čeňka Jůzla.
  • schvaluje zprávu revizní komise přednesenou br. Milanem Šulcem.

Další číslo Občasníku přináší velikonoční motivy, články k prezidenstským volbám a  přípravu na okresní konferenci 12. dubna 2013. Obsahuje pravidelnou rubriku měsíčních informací a delší rozbor ekonomické situace.