Číslo těží z programové konference KDU-ČSL na téma "slušný stát". V mezinárodním měřítku si všímá pronásledování křesťanů v Africe,  kteří nepřestávají žít každodennost mezi lidmi, aby dávali naději a předávali poselství lásky. Ve zprávě z tisku a médií nahlíží na církevní restituce a podle amerického novináře Besta sleduje formaci "kmotrů a kmotříčků".

Občasník na srpen 2012 připomíná křesťansko-demokratickou vizi státu a společnosti. Uvádí dva články o solidaritě Evropy podle časopisu Universum. Namátkově předkládá některé probíhající kauzy na státním zastupitelství. Pro dovolenou nabízí detektivku o činnosti Františka Mrázka. Cituje průzkumy z prezidentské volby.

Občasník na červenec 2012 začíná a končí ideovou konferencí KDU-ČSL. Mezitím jsou články o Karlu Havlíčkovi, o Mariánském sloupu, zprávy z médií. Rozhovor s krajským lídrem V. Kaňkovským o besedě v Přibyslavi dává perspektivu lidsky slušné politiky.

V měsíci červnu 2012 se  Občasník na prvních stránkách zabývá tématem cest civilizací a kultur podle nedávno vyšlé knihy v Academii pod názvem Kolaps a regenerace. Z obsáhlé knihy se zaměřil na příspěvek děkana Národohospodářské fakulty VŠE, docenta Miroslava Ševčíka. Pokračuje dalším článkem víceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla o finančním otřesu ve světě od roku 2007. Všímá si okolností, za nichž privatizace selhala a končí emitováním pěněz.

Náš  zpravodaj informuje o událostech měsíce.

VELIKONOČNÍ RADOST A ŽIVOU NADĚJI VŠEM ČTENÁŘŮM .

Schůze  předsednictva je svolána  na pondělí 19. března 2012 od 16.00 hodin do okresní kanceláře.  Na programu jsou obvyklé body o politické situaci, navíc dokument Lidovci 2012 a rozbor činností MO.

Se zejména zabývá ideovou konferencí KDU-ČSL z  21.1.2012, jejím promítnutím do médií a přímou volbou prezidenta. Z informací v médiích  referuje o různých úplatcích a ekonomické situaci v Evropě. Upozorňuje na poslední knihu Tomáše Halíka a na pořad NOE  k mladým lidem. Ve zprávě o činnosti popisuje výroční schůzi v Havlíčkově Brodě.

V pátek 10. února 2012 zveme  všechny členy  na výroční členskou schůzi MěO KDU-ČSL HAVLÍČKŮV BRODdo Pivovarské restaurace v Havlíčkově Brodě, Dobrovského ulice od 15.00 hodin na společné setkání.

V sobotu 3. března 2012 pořádáme  zájezd na výstavu v Anežském klášteře s průvodcem panem Jaroslavem Staňkem a zároveň máme domluvenou bohoslužbu s P. Jaroslavem Ptáčkem O.Cr. a výklad o řádu "Křižovníci s červenou hvězdou", který Anežka založila a zmíněný kostel je sídelním kostele tohoto řádu.